Thursday, 17 January 2013

PENGURUSAN KURIKULUM 2013

UNIT KURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN DOKTOR ABDUL LATIFF
45200 SABAK BERNAM
PENGENALAN

Kecemerlangan dan kejayaan adalah didahului dengan usaha serta ikrar yang penuh iltizam. Menyedari hakikat ini, maka Unit kurikulum Sekolah Kebangsaan Doktor Abdul Latiff menghasilkan buku ini untuk menjadi panduan yang bersistematik bagi memastikan matlamat sekolah untuk melahirkan murid yang cemerlang dapat direalisasikan selaras dengan matlamat akhir Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang :
·         Berilmu pengetahuan
·         Berakhlak mulia
·         Bertanggungjawab
·         Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
·         Member sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara
Pendidikan di sekolah rendah merupakan teras kepada segala kejayaan murid pada masa hadapan. Aspek membaca, menulis dan mengira (3M) merupakan kemahiran yang mesti dikuasai sepenuhnya pada peringkat ini.

RASIONAL

Rancangan kurikulum Sekolah Kebangsaan Doktor Abdul Latiff bagi sesi 2013 merupakan satu garis panduan dan rujukan dalam melaksanakan segala aktiviti yang bersangkut-paut dengan kurikulum samada di peringkat sekolah, daerah ataupun negeri.  Ianya akan menjadi teras kepada segala program dan aktiviti di sekolah yang akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan kesungguhan. Dengan panduan ini diharap semua kakitangan sekolah dapat bertindak sebagai pemangkin agar murid mendapat kejayaan yang cemerlang.

MATLAMAT

 1. Melahirkan generasi yang mempunyai kesempurnaan akal dan kemampuan fizikal dalam menghadapi cabaran dunia.
 2. Membentuk insan kamil iaitu individu yang percaya kepada Tuhan, yang berbudaya ilmu, berakhlak mulia, kreatif dan kritis pemikirannya, inovatif tindakannya, produktif, berdisiplin, berkeyakinan diri, berdaya saing dan berusaha ke arah kecemerlangan.
 3. Untuk mencapai hasil pendidikan dan pembelajaran yang cemerlang dan menuju ke arah penghasilan “tanpa kecacatan”.
 4. Untuk membentuk satu pasukan kerja yang memahami tugas, melaksanakan secara bersistematik dan berkesan.

OBJEKTIF

 1. Cemerlang dalam kurikulum.
 2. Mempertingkatkan prestasi akademik keseluruhan kepada 95% bagi semua mata pelajaran di tahap 1, 90% bagi semua mata pelajaran di tahap 2 dalam peperiksaan akhir tahun.
 3. Mengurangkan kadar buta huruf kepada 3 %
 4. Meningkatkan pencapaian prestasi Matematik kepada 95%
 5. Meningkatkan peratusan UPSR kepada 90%
 6. Sekurang-kurangnya 20 orang memperoleh keputusan 5A dalam UPSR.
 7. Membentuk murid yang minat, rajin belajar, mempunyai semangat juang yang tinggi, berbudi bahasa dan berhemah tinggi.
 8. Penerapan budaya rajin mencari ilmu dan rajin membaca dalam klalangan murid.

STRATEGI

Bagi mencapai objektif yang telah disenaraikan di atas, beberapa aktiviti dan kaedah yang sesuai dicadangkan untuk dilakasanakan seperti:

 1. Merekodkan pencapaian dan kebolehan murid dalam setiap ujian dan penilaian yang dilaksanakan, serta membuat kajian dan seterusnya membuat tindakan untuk memperbaiki segala kelemahan yang wujud.
 2. Bekerjasama dalam menyediakan alatan mengajar serta bahan bantu yang perlu.
 3. Menggerakkan panitia mata pelajaran supaya berfungsi dengan berkesan sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas.
 4. Sentiasa mengadakan perjumpaan dan perbincangan antara guru-guru untuk membincangkan segala masalah yang timbul dan juga sebagai motivasi.
 5. Mengadakan kelas-kelas tambahan mengikut keperluan semasa yang terancang dan berkesan.
 6. Latihan bertulis hendaklah lebih kerap diadakan dan buku-buku latihan murid mesti disemak dan ditanda.
 7. Mengadakan ‘ Inhouse Training’ dan minit curai apabila telah kembali daripada menghadiri kursus.
 8. Mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa dan harmoni di sekolah.
 9. Pemberatan kepada langkah-langkah atau aktiviti bagi mempertingkatkan pencapaian Bahasa Inggeris

KEKUATAN DAN PELUANG

 • Kekuatan prasarana seperti Pusat Sumber Sekolah, Makmal Komputer, Makmal Sains, Peralatan Audio-Visual, Bilik Akses dan Bengkel Kemahiran Hidup.
 • Skim Pinjaman Buku Teks.
 • Rancangan Makanan Tambahan.
 • Kemudahan mesin pendua dan Riso.
 • Kewangan daripada PIBG, KWAPM dan orang perseorangan.
 • Kelas tambahan berterusan.
 • Penglibatan guru pakar, cemerlang daripada peringkat sekolah, PPDdan JPNS.IKRAR PERKHIDMATAN CEMERLANG

Bahawasanya saya ………………………………………………………. Seorang anggota kerajaan Malaysia, dengan penuh semangat dan kesedaran dan dengan berpandukan prinsip-prinsip Rukunegara, berazam dan berikrar untuk meninggikan mutu perkhidmatan yang lebih cemerlang, menggembleng tenaga dan usaha, bekerja dengan penuh amanah, dedikasi dan tanggungjawab, mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara,belerjasama dalam membanteras kemiskinan dan musuh-musuh Negara, berpegang teguh kepada ajaran agama, menuju ke satu arah cita-cita demi untuk kepentingan negara Malaysia.

Bahawasanya kami, guru-guru Negara Malaysia dengan ini berikrar, mendokong terus cita-cita kami, terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami, pada cita-cita murni pekerjaan kami. Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara pada setiap masa.


PIAGAM PELANGGAN

Kami dengan sedaya upaya akan berusaha melaksanakan tugas serta amanah memberi pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dengan berkesan. Memberi perkhidmatan dan pengurusan yang bermutu, mesra dan cepat kepada ibu bapa dan masyarakat. Sedia menyumbang perkhidmatan pengurusan berkualiti dan bekerjasama dengan Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor untuk menjayakan misi ‘1 Malaysia’.JAWATANKUASA  INDUK.
Pengerusi:                                
Encik Megat Pauzi bin Ibrahim

Timbalan Pengerusi
Puan  Rafidah bt Abdul Aziz

Naib Pengerusi 1
Puan Ramlah bt Hj Mohd Nor

Naib Pengerusi 2
Encik Azmon bin Amat Kamari

Setiausaha
Puan Sarifah bt Shariff

Penolong Setiausaha
Encik Anas Syafik bin Zulkipli

Jawatankuasa Khas
Peperiksaan Awam:                           Encik Huri bin Ayob
Peperiksaan Dalaman/SAPS:          Puan Mariana bt Hashim
Skuad Gemilang 2013:                      Puan Sarifah bt Shariff
ICT/Data eMIS:                                    Encik Mohd Rizal bin Sa’eh
Jadual Waktu:                                      Encik Shahrul Munir bin Maamor
Laman Web Sekolah/ Akses:            Encik Anas bin Zulkipli
Pusat Sumber Sekolah:                      Puan Norzulina bt Md Razi
j-QAF:                                                    Puan Norzilah bt Pauzi
Bengkel Kemahiran Hidup:                 Encik Anas Shafik bin Zulkipli
Makmal Sains:                                       Encik Abu bin Shafee
Perkembangan Staff / SPLG:              Encik Mahyiddin bin Mohd Kormin
Pemulihan Khas/LINUS:                     Puan Mariana bt Hashim
Pra Sekolah:                                       Puan Anita bt Abd. Manaf
PEWARIS:                                          Puan Norhidayah bt Ibrahim
Program KSSR:                                  Encik Mohd Amin bin Mohd. Nor
Penyelaras PBS:                                Puan Norazlina bt Solahuddin
            Penyelaras PLBS BM:                        Puan Sarifah bt Sharif
Penyelaras PLBS BI:                          Encik Bahak Udin bin Maidin
MBMMBI:                                           Puan Anis Farhan bt Othman
SPSK:                                                 Encik Azmon bin Amat Kamari
Surau:                                                 Puan Hajah Sebidah bt Mokhtar
PEKA:                                                 Encik Abd Hakim bin DarmawiGURU KELAS

Pra Sekolah 1:                        Puan Anita bt Abd Manap                                Penyelaras
Pra Sekolah 2:                        Puan Norhidayah bt Ibrahim
Pra Sekolah 3:                        Puan

Tahun 1 Cemerlang:               Puan Norasma bt Amnan
Tahun1 Maju:                         Puan Siti Aishah bt Mahmuddin
Tahun1 Jaya:                          Puan Zaliha bt Ismail                                      Penyelaras

Tahun 2 Cemerlang:               Puan Rosyati bt Mohd Rofee
Tahun 2 Maju:                         Puan Yuhaniza bt Yusof
Tahun 2 Jaya:                         Puan Sharifah Irma bt Syed Ismail                Penyelaras

Tahun 3Cemerlang:                Puan Arbaiyah bt Abdul Aziz                         
Tahun 3 Maju:                         Puan Zaini bt Khairuddin
Tahun 3 Jaya:                         Puan Anis Farhan bt Othman                         Penyelaras

Tahun 4 Cemerlang:               Puan Sarifah bt Sharif                                                Penyelaras
Tahun 4 Maju:                         Puan Siti Rohaizah bt Mohamad Anuar
Tahun 4 Jaya:                         Encik Mahyiddin bin Mohd Kormin

Tahun 5 Cemerlang:               Puan Haspiyani bt Hassan                             Penyelaras
Tahun 5 Maju:                         Puan Hajah Norizan bt Shafei
Tahun 5 Jaya:                         Puan Rabiah bt Badron

Tahun 6 Cemerlang:               Encik Huri bin Ayob                                        Penyelaras
Tahun 6 Maju:                         Puan Suzana bt Abdullah
Tahun 6 Jaya:                         Cik Roslina bt Mohd Nor           KETUA PANITIA
            Bahasa Malaysia:                   Puan Zaini bt Khairuddin
Bahasa Inggeris:                     Encik Bahak Udin bin Maidin
Matematik:                              Puan Siti Rohaizah bt Mohd Anuar
Sains:                                      Encik Abu bin Shafei
Agama Islam   :                       Encik Mohd Amin bin Mohd Nor
Bahasa Arab:                          Tuan Haji Fakhruddin bin Abd Rahman
Kemahiran Hidup:                   Encik Anas bin Zulkipli
PJ dan Kesihatan:                   Encik Alfian bin Md Zabidi
Kajian Tempatan:                    Puan Rosyati bt Mohd Rofee
Pendidikan Sivik
& Kewarganegaraan:              Encik Kamaruddin bin Dol Karim
Pendidikan Moral:                   Puan Siti Aishah bt Mahmuddin
Muzik:                                     Puan Norsiah bt Mohd Daud
Pend. Seni Visual:                   Puan Yuhaniza bt Yusof


FUNGSI AJK INDUK KURIKULUM

·         Merancang, mengelola dan menilai aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
·         Meningkatkan ketrampilan dan keilmuan guru dan murid.
·         Mengkaji dan menilai kesesuaian segala aktiviti dengan tujuan meningkatkan pencapaian murid.
·         Mengkaji dan menilai kesesuaian buku, bahan bantu yang digunakan.
·         Meneliti rancangan mengajar tahunan.
·         Menilai prestasi murid dan menentukan tindakan susulan yang sesuai seperti:
-merancang dan mengendalikan kursus dalaman untuk guru
-menyebar maklumat tentang perkembangan kemajuan pendidikan terkini.
-memperbanyak bahan bacaan dan sumber pendidikan.
-menggunakan segala peralatan yang dibekalkan dengan bijaksana.
-menyelaras penilaian berterusan dalam peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam (UPSR) dianalisis dalam bentuk headcount.
-menyelaras aktiviti pembelajaran murid secara berkesan.


AHLI JAWATANKUASA KHAS/INDUK

1.    JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
       N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
 Setiausaha:                             Encik Shahrul Munir bin Maamor
       Penolong Setiausaha:             En Abd. Hakim bin Darmawi
 Ahli Jawatankuasa:                 Encik Bahak Udin bin Maidin
                                                       Puan Zaini bt Khairudin
Puan Siti Rohaizah bt Muhamad Anuar
Puan Sarifah bt Sharif
Encik Abu bin Shafei

BIDANG TUGAS
·         Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
·         Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.
·         Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.
·         Memastikan jadual kelas dan persendirian disediakan pada waktu yang ditentukan.
·         Memastikan jadual waktu persendirian diberikan kepada semua guru dan jadual kelas diberikan kepada guru kelas.
·         Memastikan bilik Guru Besar, bilik Guru Penolong Kanan Kurikulum dan bilik gerakan ada jadual induk.
·         Memastikan setiap kelas mempunyai jadual waktu kelas.
·         Satu salinan waktu guru dan kelas yang telah lengkap hendaklah diberikan kepada pembantu tadbir sekolah.2.    JAWATANKUASA LAMAN WEB

Pengerusi:                   Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:              Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Master Web:               Encik Anas Shafik bin Zulkipli

Ahli Jawatankuasa:     Puan Norzulina bt Md.Razi
                                     Encik Abdul Hakim bin Darmawi
                                     Encik Mohd Reza bin Suja
                                     Encik Mohd Rizal bin Sa’eh
                                     Encik Mahyiddin bin Mohd Kormin
           

3.    JAWATANKUASA LITERASI DAN NUMERASI (LINUS)
Pengerusi:                                Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                              Puan Mariana bt Hashim                    

AhliJawatankuasa:                   Puan Zaliha bt Ismail                                     
Puan Anita bt Manaf   
Puan Rosyati bt Mohd Rofee
                                                 Pn Siti Rohaizah bt Mohamad Anuar
                                                 Pn Norhidayah bt Ibrahim
                                                 Puan Norzulina bt Md Razi
                                                 Cik Roslina bt Mohd. Nor
                                                 Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin
                        


BIDANG TUGAS
·         Memastikan semua murid tahun 1 menguasai kemahiran asas membaca dan menulis pada akhir tahun.
·         Meningkatkan keyakinan diri dan minat untuk belajar.
·         Menyediakan bahan yang menjurus ke arah penguasaan asas membaca dan menulis.
·         Menjalankan aktiviti penilaian serta mengambil tindakan susulan untuk mengatasi masalah asas membaca dan menulis.
·         Mewujudkan jawatankuasa induk.
·         Mengadakan saringan mengikut ketetapan PPD.
·         Menganalisa keputusan saringan.
·         Menghantar data mengikut tarikh yang telah ditetapkan.

4.    JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Guru Perpustakaan/Media:    Puan Norzulina bt. Md. Razi
Setiausaha:                             PuanNorasma bt Amnan
Ahli Jawatankuasa
            Unit Perpustakaan:                   Puan Sharifah Irma bt Syed Ismail
            Unit Multimedia:                       Encik Mohd Rizal bin Sa’eh
            Unit Program Nilam:                Puan Yuhaniza bt Yusof
            Unit BBM:                                Puan Mariana bt Hashim
            Unit APD:                                 Encik Abd. Hakim bin Darmawi
            Unit Program Bacaan:             Puan Siti Aishah bt. MahmudinTUGAS GURU PUSAT SUMBER


A.   PERANCANGAN ALAT-ALAT

1.    Menyediakan Jadual Besar siaran Radio/TV pendidikan.
2.    Membuat senarai barang/alat yang diperlukan oleh semua jabatan.
3.    Mendapatkan sebut harga bagi alat yang hendak dibeli.


B.   MENYIMPAN STOK
1.    Memasukkan alat/ barang ke dalam stok.
2.    Mengedarkan alat atau barang kepada bahagian yang berkenaan.
3.    Menyediakan borang pinjaman.
4.    Menyediakan buku rekod pinjaman.
5.    Memastikan barang atau alat yang keluar dipinjam/ dipulang dalam keadaan yang baik.
6.    Memberi taklimat kepada guru tentang cara penggunaan dan penjagaan yang baik.
7.    Menyediakan tempat menyimpan barang/alat.
8.    Mengawasi keselamatan barang/alat serta membaiki peralatan yang rosak.
9.    Menyusun dan melabel barang/alat yang dimiliki.

C.   MENYEDIAKAN KATALOG
1.    Menyediakan catalog bagi filem slaid, filem jalur, pita kaset, rakaman dan video.
2.    Menyimpan rekod penggunaan alat-alat oleh guru.
3.    Menyedia dan menyemak rekod penggunaan video/tv/video oleh guru.

D.   RANCANGAN RADIO/TV PENDIDIKAN
1.    Merakam topik-topik yang sesuai melalui kaset/video.
2.    Melabel dan membuat ringkasan siaran yang dirakam.
3.    Menyenarai tajuk yang dirakam dan diedar kepada guru.
4.    Menyimpan dan menyusun pita rakaman mengikut subjek dan kelas.


5.    JAWATANKUASA PEPERIKSAAN


Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Puan Mariana bt Hashim
Penolong Setiausaha             Encik Huri bin Ayob

Ahli Jawatankuasa:     Tahun 6:          En Huri bin Ayob
Tahun 5:          Pn Haspiyani bt Hassan
Tahun 4:          Puan Sarifah bt Sharif
Tahun 3           Puan Anis Farhan bt Othman
Tahun 2:          Pn Sharifah Irma bt Syed Ismail
Tahun 1:          Pn Zaliha bt Ismail
           
TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DALAMAN
 1. Menetapkan tarikh yang muktamad untuk ujian bulanan, peperiksaan penggal dan peperiksaan akhir tahun serta mengedarkan kepada semua kakitangan sekolah.
 2. Mengatur tugas guru bagi membuat, menyusun dan menyediakan soalan.
 3. Mengkaji keperluan masa peperiksaan bagi setiap mata pelajaran.
 4. Menentukan soalan-soalan tersebut telah disiapkan oleh penyelia soalan dan dicetak dengan secukupnya sebelum peperiksaan dijalankan.
 5. Menentukan guru-guru akan menanda dan member markah kertas-kertas jawapan [marking scheme] peperiksaan.
 6. Menentukan tarikh selewat-lewatnya untuk menyiapkan peperiksaan, jawapan dan menyerahkan markah kepada guru kelas.
 7. Menyimpan contoh-contoh kertas soalan untuk dijadikan bank soalan [difail atau dijilidkan].
 8. Menyediakan jadual waktu peperiksaan.
 9. Memastikan kelancaran perjalanan peperiksaan.
 10. Menentukan tiada penyelewengan berlaku sebelum dan semasa peperiksaan.
 11. Mengumpul dari guru-guru kelas borang-borang keputusan peperiksaan yang telah lengkap disimpan.
 12. Membantu pengetua membuat penilaian dan menyediakan laporan berkenaan peperiksaan sekolah.
 13. Mengagih dan menyimpan semula dengan selamat peralatan peperiksaan.
 14. Menyelaras skim pemarkahan.
 15. Membuat analisa keputusan peperiksaan yang telah disediakan oleh guru-guru subjek.
 16. Membuat analisa keputusan keseluruhan bagi setiap kelas.
 17. Mengumpul lembaran markah (mark sheet) daripada guru-guru kelas dengan bantuan penyelaras kelas.
 18. Membuat anggaran perbelanjaan untuk membeli bahan-bahan peperiksaan dalaman.
 19. Menyediakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru besar.


TUGAS SETIAUSAHA PEPERIKSAAN AWAM (UPSR)

 1. Mengurus segala arahan dan kehendak yang berkaitan dengan peperiksaan daripada Lembaga Peperiksaan dari awal hingga akhir.
 2. Memberi taklimat kepada calon mengenai peraturan peperiksaan dan mengedarkan serta mengisi borang pendaftaran UPSR.
 3. Memungut semula borang yang dilengkapkan.
 4. Menyediakan borang draf rasmi kemasukan peperiksaan di dalam disket computer.
 5. Menyemak semula borang kemasukan berkomputer oleh calon untuk membuat pembetulan.
 6. Menyediakan analisa keputusan peperiksaan penggal untuk mesyuarat jawatankuasa kurikulum. Salinan analisa hendaklah diserahkan kepada semua jawatankuasa kurikulum sekolah.
 7. Mengatur perjumpaan dengan guru-guru tahun 6 bersama guru besar / pentadbiran.
 8. Menyusun jadual kelas pemulihan UPSR.
 9. Menyusun jadual kelas tambahan UPSR
 10. Menyusun jadual kelas latih tubi UPSR.
 11. Menyusun jadual kelas gerak gempur UPSR peringkat sekolah.
 12. Menyusun kerusi bagi peperiksaan percubaan UPSR.
 13. Menyerahkan slip peperiksaan kepada calon sebelum peperiksaan sebenar dijalankan.
 14. Menyediakan analisa peperiksaan percubaan UPSR.

6.     JAWATANKUASA PRA SEKOLAH

Pengerusi:                            Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                       Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                          Puan  Anita bt. Abd. Manaf

Ahli Jawatankuasa:             Puan Norhidayah bt Ibrahim
                                                 Puan Norazlina bt. Solehudin
                                                 Encik Ahmad Lutfi bin Khairoji
                                                 Puan Norasiah bt Ibon
                                                 Puan Norazlina bt Mohd. Yusof
                                                 Puan ....
                                                 Cik Norshafinas bt Shaharuddin
Ahli Jawatankuasa PEWARIS    

Penasihat:                             Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
Timbalan Penasihat:           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Pengerusi:                            Encik Hazarunizam bin
Setiausaha:                          Puan Norhidayah bt Ibrahim
Ahli Jawatankuasa:             Puan Rohaini bt Othman
Puan Norashikin bt Shukri
Puan Puniswari A/P
Encik Zakaria
Puan Hidayati bt Kusni
Puan Rokiah bt
Encik Solihin bin
Puan Anita bt Abd. Manaf
                                               


7.    JAWATANKUASA PEMULIHAN
Pengerusi:                              Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                         Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                            Puan Mariana bt Hashim                
AhliJawatankuasa:               Puan Zaliha bt Ismail                                             
Puan Anita bt Manaf   
Puan Rosyati bt Mohd Rofee
                                                 Pn Siti Rohaizah bt Mohamad Anuar
                                                 Pn Norhidayah bt Ibrahim
                                                 Puan Norzulina bt Md Razi
                                                 Cik Roslina bt Mohd. Nor
                                                 Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin


8.    JAWATANKUASA  j-QAF
Pengerusi:                            Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                       Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                          Tuan Haji Mohd Fakhrudin bin Ab. Rahman

Ahli Jawatankuasa:             Encik Ahmad Lutfi bin Khairoji
                                                Puan Norazlina bt. Solahuddin
                                                       Puan Hajah Siti Humiayah bt. Pariman
                                                       Puan Khalimatun bt Duki
                                                       Encik Shahrul Munir bin Maamor
Puan Hajah Sebidah bt Mokhtar
Cik Azhani bt Yusof
Puan Norzilah bt Pauzi
Encik Mohd Amin bin Mohd Nor
                                          


9.    JAWATANKUASA KECEMERLANGAN KURIKULUM & PENINGKATAN UPSR

 Pengerusi:                              Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
T. Pengerusi:                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Naib Pengerusi 1:                   Puan Ramlah bt Mohd Nor
Naib pengerusi 11:                  Encik Azmon bin Amat Kamari
Setiausaha:                             Puan Sarifah bt Sharif
Penolong Setiausaha:             Puan Suzana bt Abdullah

Jawatankuasa:                        Encik Huri bin Ayob
                                                Cik Roslina bt Mohd Noor
                                                Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin
                                                Puan Norzulina bt Md Razi
                                                Encik Anas Shafik bin Zulkipli
                                                Encik Shahrul Munir bin Maamor


Bidang Tugas
1.    Membantu pihak pentadbir merancang dan menyediakan program kecemerlangan.
2.    Memastikan segala program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan kerjasama semua kakitangan SKDAL dan PIBG.
3.    Melaksanakan program mengikut ketetapan yang telah dirancang.
4.    Mengambilkira semua penglibatan guru dan kakitangan dalam semua program yang dilaksanakan.


10. JAWATANKUASA MAKMAL KOMPUTER DAN ICT
Pengerusi:                                Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                              Encik Mohd Rizal bin Sa’eh
Juruteknik Komputer:              Encik Mohd. Reza bin Suja

Ahli Jawatankuasa
Pengajaran & Pembelajaran:   Puan Rabiah bt. Badron
Penyelenggaraan:                    Tuan Haji Mohd Fakhruddin b. Abd Rahman
Keceriaan:                                Puan Norhidayah bt Ibrahim
Tugas-tugas khas:                    Encik Shahrul Munir bin Maamor
Perkembangan Staff:              Encik Mahyiddin bin Mohd Kormin

Bidang Tugas
1.    Menyediakan jadual penggunaan makmal komputer untuk semua guru.
2.    Memastikan penggunaan makmal dan segala kemudahannya diurus dengan baik.
3.    Memastikan penggunaan peralatan ICT pada tahap maksimum.
4.    Memastikan keselamatan barangan dan peralatan ICT terjamin.
5.    Menyediakan keselesaan dan memastikan keperluan penggunaanya pada tahap ”zon selesa”.


JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF / SPLG

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
T. Pengerusi:                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Naib Pengerusi 1:                   Puan Ramlah bt Mohd Nor
Naib pengerusi 11:                  Encik Azmon bin Amat Kamari
Setiausaha:                             Encik Mahyiddin bin Mohd Kormin
AJK:                                        Encik Mohd Amin bin Mohd Nor
                                                Puan Norazlina bt Solehuddin
                                                Puan Noraini bt Zakaria
                                                Puan Sarifah bt Shariff
                                                Encik Mohd Rizal bin Sa’eh
                                                            Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin
BIDANG TUGAS
 • Mengurus program, ceramah, taklimat, pameran untuk guru dan kakitangan.
 • Mengenal pasti kursus dalaman atau Kursus Dalam Perkhidmatan yang diperlukan oleh guru dan kakitangan.
 • Membantu pihak pentadbir dan sekolah mengurus lawatan guru-guru atau murid-murid yang ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.
 • Merancang dan menyelenggara kursus-kursus dalaman, ceramah, seminar dan bengkel yang diperlukan oleh guru dan kakitangan.
 • Memastikan surat makluman disampaikan kepada guru dan kakitangan sekiranya ada kursus, ceramah, seminar dan bengkel.
 • Mengenalpasti dan membantu dalam hal-hal perkembangan profesionalisma.


JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
T. Pengerusi:                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Naib Pengerusi 1:                   Puan Ramlah bt Mohd Nor
Naib pengerusi 11:                  Encik Azmon bin Amat Kamari
            Setiausaha:                             Puan Anis Farhan bt Othman
            AJK:                                        Puan Siti Aishah bt Mahmudin
                                                            Puan Zaliha bt Ismail
                                                            Puan Norasma bt Amnan
                                                            Puan Sharifah Irma bt Syed Ismail
                                                            Puan Rosyati bt Mohd Rofee
                                                            Puan Yuhaniza bt Yusof
                                                            Encik Bahak Udin bin Maidin
                                                            Puan Arbaiyah bt Abdul Aziz
                                                            Puan Zaini bt Khairuddin
                                                            Puan Norzulina bt Md RaziJAWATANKUASA KSSR

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
T. Pengerusi:                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Naib Pengerusi 1:                   Puan Ramlah bt Mohd Nor
Naib pengerusi 11:                  Encik Azmon bin Amat Kamari
Setiausaha:                             En Mohd Amin bin Mohd Nor

AJK:                                        Puan Norasma bt Amnan
                                                Puan Siti Aishah bt Mahmudin
                                                Encik Alfian bin Md Zadidi
                                                Puan Mariana bt Hashim
                                                Puan Norzilah bt Mohd Pauzi
                                                Puan Norsiah bt Mohd Daud
                                                Puan Zaliha bt Ismail
                                                Encik Ahmad Lutfi b Khairoji
                                                Puan Anis Fqarhan bt Othman
                                                Cik Roslina bt Mohd Noor
                                                Puan Rosyati bt Mohd Rofee
                                                Puan Siti Rohaizah bt Mohd Anuar
                                                Encik Bahak Udin bin Maidin
                                                Encik Huri bin Ayob
                                                Puan Arba’yah bt Abdul Aziz
                                                Puan  Norazlina bt Solahuddin                                              JAWATANKUASA PBS

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
T. Pengerusi:                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Naib Pengerusi 1:                   Puan Ramlah bt Mohd Nor
Naib pengerusi 11:                  Encik Azmon bin Amat Kamari
Setiausaha:                             Puan Norazlina bt Solahuddin
AJK:                            `           Semua guru tahun 1
                                                Semua guru tahun 2
                                                Semua guru tahun 3
AHLI JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

1. Panitia Bahasa Malaysia

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim

N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Puan Zaini bt Khairudin
Penolong Setiausaha:              Puan Haspiyani bt Hassan   

Ahli Jawatankuasa                   Puan Siti Aishah bt Mahmuddin
                                                 Puan Mariana bt Hashim
                                                 Puan Yuhaniza bt Mohd Yusof
                                                 Puan Zaliha bt Ismail
                                                             Puan Rosyati bt Mohd Rofee
                                                 Puan Arba’yah bt Abdul Aziz
                                                 Puan Sarifah bt Sharif
                                                 Puan Anita bt. Abd. Manaf
 Puan Norzulina bt Md Razi
 Encik Mahyiddin bin Kormin
 Puan Rabiah bt Badron 1. Panitia Bahasa Inggeris      

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Encik Bahak Udin b Maidin
Penolong Setiausaha:             Puan Sharifah Irma bt. Syed Ismail

Ali Jawatankuasa:                   Puan Norasma bt. Amnan
                                                Puan Zaini bt. Khairudin
                                                Puan Suzana bt Abdullah
                                                Puan Norhidayah bt Ibrahim
                                                Puan Razyah bt Mohamad Yusof
                                                Puan Anis Farhan bt Othma

3. Panitia Matematik

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Puan Siti Rohaizah bt. Mohamad Anuar
Penolong Setiausaha:             Encik Huri bin Ayob

Ahli Jawatankuasa:                 Cik Roslina bt Mohd Nor
                                                 Puan Mariana bt Hashim
                                                 Puan Norasma bt. Amnan
                                                 Encik Mohd Rizal b. Sa’eh
                                                 Encik  Abu bin Shafee
                                                 Puan Hajah Norizan bt Shafei 1. Paniitia Sains

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Encik  Abu bin Shafee
Penolong Setiausaha:             Puan  Rabiah bt Badron

Ahli Jawatankuasa:                 Encik Abdul Hakim bin Darmawi
                                                Puan Siti Aishah bt. Mahmuddin
                                                Puan Arba’yah bt. Abd. Aziz
                                                Encik  Kamarudin bin Dol Karim
                                                            Puan Siti Rohaizah bt Mohd Anuar 1. Panitia Agama Islam/j-QAF


Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Encik Mohd Amin bin Mohd Nor

Ahli Jawatankuasa:                 Puan Khalimaun bt Duki
Encik Ahmad Lutfi bin Khairoji
                                                Puan Norazlina bt. Solahuddin
                                                Tuan Haji Mohd Fakhrudin bin Ab. Rahman
                                                Encik Shahrul Munir bin Maamor
Puan Hajah Sebidah bt Mokhtar
Cik Azhani bt Yusof
Puan Norzilah bt Pauzi
                                                            Puan Siti Humiayah bt Pariman

              1. Panitia Kajian Tempatan

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Puan Rosyati bt Mohd Rofee

Ahli Jawatankuasa:                 Encik Abdul Hakim bin Darmawi
                                                Puan Ramlah bt Mohd Nor
                                                Puan Haspiyani bt Hassan
Encik Azmon bin Amat Kamari
                                                Puan  Suzana bt Abdullah
                                               7.       Panitia Pendidikan Seni Visual      
           
            Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
            N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
            Setiausaha:                             Puan Yuhaniza bt Yusof
           
            Ahli Jawatankuasa                  Puan Hajah Norizan bt Shafei
                                                            Puan Rabiah bt Badron
                                                            Puan Ramlah bt Mohd Nor
                                                            Puan Zaliha bt Ismail
                                                            Puan  Haspiyani bt Hassan
                                                            Encik  Azmon bin Amat Kamari
                                                            Encik Abdul Hakim bin Darmawi                                                                                                                               Encik Alfian bin  Md Zabidi
                                                            Puan Siti Aishah bt Mahmudin
                                                            Puan Arba’yah bt Abdul Aziz
                                                            Puan Norsiah bt Mohd Daud
                                                             

 1. Panitia Kemahiran Hidup    

            Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
            N. Pengerusi:                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Encik Anas Syafik bin Zulkipli

            Ahli Jawatankuasa:                 Encik Abdul Hakim bin Darmawi
                                                            Encik Abu bin Shafee
                                                            Puan Suzana bt Abdullah 1. Jawatankuasa LINUS Sekolah

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Puan Mariana bt Hashim                    

AhliJawatankuasa:                  Puan Zaliha bt Ismail                                     
Puan Anita bt Manaf   
Puan Rosyati bt Mohd Rofee
                                                Pn Siti Rohaizah bt Mohamad Anuar
                                                Pn Norhidayah bt Ibrahim
                                                Puan Norzulina bt Md Razi
                                                Cik Roslina bt Mohd. Nor
                                                Encik Mohd Shukor bin Mohd Amin
                                   

 1. Panitia Bahasa Arab

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Tuan Haji Mohd Fakhruddin bin Ab Rahman

Ahli Jawatankuasa                  Puan Nurzilah bt Pauzi
                                                            Puan Khalimatun bt Duki
                                                            Cik Azhani bt Yusof                        
 1. Panitia Muzik

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi:                          Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha:                             Puan Norsiah bt Mohd Daud

Ahli Jawatankuasa                  Puan Nurzulina bt Md Razi
                                                 Puan Norhidayah bt Ibrahim
                                                 Puan Sharifah Irma bt Syed Ismail
 1. Panitia Sivik & Kewarganegaraan

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha                              Encik Kamaruddin bin Dol Karim

Ahli Jawatankuasa                  Puan Sarifah bt Sharif
                                                Encik Abdul Hakim bin Darmawi 1. Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan                     

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha                              Encik Alfian bin Md. Zabidi

Ahli Jawatankuasa                  En Bahak Udin bin Maidin
                                                Encik Anas Syafik bin Zulkifli
                                                Encik Mahyiddin bin Mohd Kormin 1. Panitia Pendidikan Moral                

Pengerusi:                               Encik Megat Pauzi bin Ibrahim
N. Pengerusi                           Puan Rafidah bt Abdul Aziz
Setiausaha                              Puan Siti Aishah bt Mahmuddin

Ahli Jawatankuasa                  Puan Ramlah bt Hj Mohd Nor
                                                Encik Azmon bin Amat Kamari
                                                Encik Abdul Hakim bin Darmawi
                                                            Encik Abu bin Shafee
                                                            Encik Kamaruddin bin Dol Karim
                                                            Encik Huri bin Ayob
PERANAN PANITIA

 1. Memperoleh sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli panitia.
 2. Menyediakan rancangan mengajar untuk setiap penggal dalam tahun persekolahan. Rancangan mengajar ini diselaraskan antara guru dalam sesuatu darjah di mana ada kaitan.
 3. Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh murid-murid berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka.
 4. Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran murid dan kegunaan guru untuk dibekalkan di pusaqt sumber sekolah.
 5. Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah) yang disediakan bagi tiap-tiap kelas dan jika perlu menubuhkan bank soalan.
 6. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan murid-murid dalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan sekolah (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan pembelajaran.
 7. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara ’ad-hoc’ bila-bila dan jika perlu.
 8. Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah-masalah atau isu-isu tersebut.
 9. Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain.
 10. Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.
 11. Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan.
 12. Bekerjasa dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan murid-murid yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu.
 13. Melantik seorang  setiausaha dari kalangan ahli untuk nmenyediakan minit mesyuarat dan mendengarkan minit itu kepada semua ahli panitia.
 14. Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.


Guru Kelas

Pra Sekolah 1:                        Puan Anita bt Abd Manap                     Penyelaras
Pra Sekolah 2:                        Puan Norhidayah bt Ibrahim
Pra Sekolah 3:                        Puan

Tahun 1 Cemerlang:               Puan Norasma bt Amnan
Tahun1 Maju:                         Puan Siti Aishah bt Mahmuddin
Tahun1 Jaya:                          Puan Zaliha bt Ismail                          Penyelaras

Tahun 2 Cemerlang:               Puan Rosyati bt Mohd Rofee
Tahun 2 Maju:                         Puan Yuhaniza bt Yusof
Tahun 2 Jaya:                         Puan Sharifah Irma bt Syed Ismail    Penyelaras

Tahun 3Cemerlang:                Puan Arbaiyah bt Abdul Aziz                         
Tahun 3 Maju:                         Puan Zaini bt Khairuddin En Huri b Ayob
Tahun 3 Jaya:                         Puan Anis Farhan bt Othman            Penyelaras

Tahun 4 Cemerlang:               Puan Sarifah bt Sharif                                    Penyelaras
Tahun 4 Maju:                         Puan Siti Rohaizah bt Mohd Anuar
Tahun 4 Jaya:                         Encik Mahyiddin bin Mohd Kormin

Tahun 5 Cemerlang:               Puan Haspiyani bt Hassan                 Penyelaras
Tahun 5 Maju:                         Puan Hajah Norizan bt Shafei
Tahun 5 Jaya:                         Puan Rabiah bt Badron

Tahun 6 Cemerlang:               Encik Huri bin Ayob                            Penyelaras
Tahun 6 Maju:                         Puan Suzana bt Abdullah
Tahun 6 Jaya:                         Cik Roslina bt Mohd NorTUGAS DAN PERANAN GURU KELAS

 1. BUKU KEDATANGAN MURID (BKM)

1.    Menanda kedatangan murid di kelasnya dan mengisi segala butiran yang dikehendaki di dalam BKM.
2.    Menutup daftar tersebut pada tiap-tiap akhir bulan persekolahan dan menyerahkan kepada penyelaras  untuk disemak dan ditandatangani oleh pentadbir.
3.    Memberitahu ibubapa/penjaga dengan borang khas jika ada pelajar yang tidak hadir lebih TIGA hari tanpa kenyataan.
4.    Memberitahu guru besar murid yang tidak hadir lebih seminggu dan tiada jawapan setelah diberitahu untuk tindakan seterusnya.
5.    Murid yang ingin bertukar sekolah atau berhenti, mesti membawa bersamanya ibubapa/ penjaga, atau surat pengesahan ibubapa/penjaga.
6.    Menetukan murid telah didaftarkan di dalam Buku Daftar sekolah dan catatkan nombor daftarnya.